Aspekty Socjalne

 

Dzieci z nieodpowiednio funkcjonujących społecznie (Harz4) rodzin - dzieci i młodzież, która nie ma dostępu do drogiego sprzętu, do gier lub innych graczy czy rówieśników ma taką możliwość dzięki odpowiedniemu wsparciu od miasta. Dla młodzieży interesujące są nie tylko basen czy sport. Konieczne jest wsparcie instytucji społecznych.

 

  • W czasie wolnym od turniejów  kluby, grupy, seminaria, ludowe szkoły, nauczyciele i instruktorzy oraz inne instytucje edukacyjne mogą wynajmować pokoje z komputerami  

  • Zawiązują się kontakty, przyjaźnie, partnerstwo jest to świetna profilaktyka przeciwstawiająca się problemowi samotności przy komputerze

  • Jest to punkt spotkań znajomych i wymiany informacji oraz wspieranie dzielenia się wiedzą. Powstają nowe projekty !!!!

  • Socjalizacja

  • Wszystkie lokalizacje pozbawione są barier architektonicznych (wózki inwalidzkie, problemy z poruszaniem się)

  • ABC komputera nauka dla początkujących w szkole (www.bundesregierung.de/content)

  • Rodziny: w super otoczeniu można grać z członkami rodziny (wprowadzenie rodziców i dzieci w świat komputera, zniżki z kartą rodziny)

  • Rodziny: w super otoczeniu można grać z członkami rodziny (wprowadzenie rodziców i dzieci do obsługi komputera, zniżki z kartą rodziny)